Els àrabs

Els àrabs procedeixen d’Aràbia. Segona la Bíblia, els àrabs o els ismaïlites són els fills d’Abraham i l’egipciana Agar.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply