El Tribunal Suprem dels Estats Units

El Tribunal Suprem dels Estats Units estava compost per nou membres nombrat pel President d’acord amb el Senat, procurant que tots els grups socials, religiosos, racials… del país estiguessin representat en ell i, d’aquesta manera, sempre hi sol haver demòcrates i republicans, conservadors i liberals, protestants, catòlics i jueus i, des de 1967, homes de […]