El Sol

El Sol es un astre lluminós situat en el centre del nostre sistema planetari. És el regulador del moviment de la Terra i dels demés planetes. Font de calor i de llum, és el principi vivífic de tots els éssers organitzats. És 1.300.000 vegades més gran que la Terra i estar a una distància de […]