El Sol

El Sol es un astre lluminós situat en el centre del nostre sistema planetari. És el regulador del moviment de la Terra i dels demés planetes. Font de calor i de llum, és el principi vivífic de tots els éssers organitzats. És 1.300.000 vegades més gran que la Terra i estar a una distància de nosaltres d’uns 500 milions de quilòmetres; és a dir, que la llum, que recórrer 300.000 quilòmetres per segon, tarda prop de 10 minuts en arribar a la Terra. El Sol ha sigut objectiu de l’adoració de la majoria dels pobles primitius.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply