Xile

En la Segona Guerra Mundial: La participació de Xile en la Segona Guerra Mundial va ser un fet pràcticament diplomàtic, sense existència d’accions bèl·liques. L’1 d’abril de 1945 el Congrés Nacional va autoritzar al President a declarar la guerra a l’Eix. El 13 d’abril es va oficialitzar aquesta postura, especialment contra Japó. Tot i això, […]

Colòmbia

Durant la Segona Guerra Mundial: Després de l’atac de Pearl Harbor, Colòmbia va entrar directament a la guerra en trencar relacions amb totes les potències de l’Eix. Des d’abans de la guerra, Colòmbia havia mantingut bones relacions amb els Estats Units, fet que portaria a un suport bilateral de les dues nacions. El llavors president […]

Bolívia

En la Segona Guerra Mundial: A finals de 1941, amb l’atac de Pearl Harbor, Estats Units va obligar a Bolívia a prendre partit del costat dels Aliats. El 1942, el president de Bolívia, l’Enrique Peñaranda, va trencar relacions amb Alemanya i Japó. En compensació, els Estats Units li varen atorgar una sèrie de concessions econòmiques […]