Bolívia

En la Segona Guerra Mundial:

A finals de 1941, amb l’atac de Pearl Harbor, Estats Units va obligar a Bolívia a prendre partit del costat dels Aliats. El 1942, el president de Bolívia, l’Enrique Peñaranda, va trencar relacions amb Alemanya i Japó. En compensació, els Estats Units li varen atorgar una sèrie de concessions econòmiques i en Peñaranda va crear la Cooperació Boliviana de Foment. Tot i això, la situació econòmica del país no va millorar i, als pocs mesos, una sèrie de revoltes es varen produir en tot el país fent enderrocar el president bolivià el 1943.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply