Europa

El segle transcorregut entre el Congrés de Viena de 1815 i la Primera Guerra Mundial, iniciada el 1914, va ser probablement el període de cent anys més pacífic fins la data actual. La guerra de Crimea entre 1854 i 1856, que va deixar al voltant de 400.000 morts, i la guerra franco-prussiana entre 1870 i 1871, en la que varen perdre la vida 184.000 persones, varen ser els conflictes europeus més violents d’aquest període. En la Primera Guerra Mundial hi va haver més de 8 milions de baixes i, segons les estimacions d’alguns historiadors, varen morir 5 milions de civils ( la majoria del front oriental, incloent les víctimes de fam a Polònia ). En la Segona Guerra Mundial i va haver 40 milions de víctimes civils i militars segons les estimacions més baixes. A més d’aquestes xifres s’hi ha d’afegir les dels refugiats obligats a fugir de la seva pàtria: entre 4 i 5 milions entre 1918 i 1922, i 40 milions de persones desplaçades entre 1945 i 1950. Una gran quantitat d’ells varen ser expulsats o deportats. Altres varen fugir de la repressió, el terror, la neteja racial i el genocidi.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply