Moviment Universitari Nacionalista alemany

El Moviment Universitari Nacionalista alemany va ser unes associacions estudiantils nacionalistes. En acabar les guerres napoleòniques i després del congrés de Viena de 1815, els estudiants descontents, molts d’ells voluntaris en les guerres d’alliberació, es varen organitzar en associacions. Les Burschenschaften, que aviat es varen escampar per tot Alemanya, eren pangermanistes, antisemites i francòfones. En […]