Les illes Canàries

Les illes Canàries tenien un règim especial dins d’Espanya. Des del 1852, gràcies al Decret d’en Bravo Murillo, les illes Canàries tenien un estatut fiscal àmpliament peculiar, que va ser ampliat el 1900. L’11 de juliol de 1912 es va aprovar una llei on es cedien a la gent de l’illa les funcions que en les restants províncies realitzaven les diputacions provincials, però el 20 de març de 1925, amb la dictadura d’en Primo de Rivera, la Diputació de Canàries va ser suprimida, creant-se en el seu lloc una Mancomunitat Insular amb funcions subsidiàries. El 21 de setembre de 1927 es varen separar les illes Canàries en dues províncies i es va dividir també la Mancomunitat el 8 de maig de 1928.  El 1970 el Govern Central d’en Francisco Franco va intentar modificar l’estatut, però es va topar amb la decidida oposició de les corporacions insulars i el projecte es va suspendre.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply