La raça / racisme

A Alemanya: La societat alemany, fins al Tercer Reich basada en una comunitat de cultura i des del 1870 en el concepte de ciutadania, va evolucionar cap a una societat de raça. La doctrina Völkisch va desenvolupar un concepte de raça pretesament científic que donava lloc a una classificació molt esbiaixada a partir de criteris […]

El nacionalisme alemany

El nacionalisme alemany es va desenvolupar més lentament que a la resta d’Europa. Va sortir com una reacció a la Revolució francesa i a l’imperialisme napoleònic en desitjà un cert ordre en la vida alemanya. Tot i que a començaments del segle XIX el nacionalisme alemany a vegades va participar en la més àmplia tendència […]