El nacionalsocialisme

A Alemanya i l’Àustria imperial varen sortir petits grups que varen intentar combinar el nacionalisme amb una economia semicol·lectivista, corporativa o estatal i amb objectius socials pels obrers, encara que cap d’aquests moviments socials varen aconseguir victòries electorals o polítiques. El primer partit va ser el Partit Obrer Social Cristià, fundat a Berlín el 1878 per un pastor protestant, Adolf Stöcker. Aspirava a un Estat cristià que reglamentés enèrgicament l’economia, però aviat varen convertir-se en antisemites. El sentiment antijueu ja era present dins del nacionalisme alemany, però no s’expressava en el nacionalisme més liberal de principis i mitjans del segle.

El nacionalsocialisme a Àustria:

L’únic partit nacionalsocialista germànic que va sobreviure la Gran Guerra va ser el Partit Obrer Alemany, el DAP, fundat el 1904 per obrers alemanya de la Bohèmia austríaca. Els alemanys formaven una minoria considerable de la població txeca de Bohèmia, i el DAP es proposava atreure els obrers cap a punts de vista nacionalistes i socials. Encara que era molt nacionalista, en els seus inicis no eren racista, ni imperialista ni militarista, i demanava que els exèrcits existents siguessin substituïts per milícies nacionals. El DAP també demanava la democratització de les institucions polítiques i socials, i el seu socialisme nacional aspirava a la nacionalització de les grans empreses. Es diferenciava del socialisme marxista en la política econòmica comú, i demanaven beneficiar a tots els sectors obrers i productors de la societat nacional, tant si eren pagesos o obrers, com de la classe mitjana, i reclamaven un socialisme mixt dins del marc existent de la societat de parla alemanya.

El socialisme nacionalista germànic-bohemi original era en essència un moviment democràtic radial, però per 1912 ja s’havia introduït el radicalisme pangermànic i d’imperialisme. Va adoptar l’antisemitisme i es va tornar més estrident i bèl·lic. En acabar la primera guerra mundial es va convertir en el Partit Nacionalista Obrer Alemany, DNSAP, per treballadors de parla alemanya a Bohèmia i a Àustria, anticipant-se el partit nazi, el NSDAP, organitzat a Munic dos anys més tard. EL DNSAP va conservar la seva orientació interclassista i el seu programa de socialisme parcial, concebut com una associació de treball de tots els productors. Poc després va col·laborar amb el moviment nazi de l’altra banda de la frontera amb Alemanya, i una part dels seus membres varen formar, més tard, el nucli del partit nazi austríac.

 

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply