Alfredo Guzzoni

Alfredo Guzzoni va néixer el 12 d’abril de 1877 a Mantua. Va ser un general italià. Completà els seus estudis a l’Escola de Guerra i prengué part a la guerra italo-libanesa de 1911. El 1939 va ser nombrat cap del cos expedicionari d’Albània. El 1940 del IV exèrcit en el front occidental. Del 1940 al […]