Gustav Stresemann

Gustav Stresemann va néixer el 10 de maig de 1878 a Berlín en una família petit burgesa comercial. El seu pare era un cafeter. Va cursar brillantment estudis clàssics. Intel·ligent, nacionalista i diplomàtic, es va dedicar primer als negocis i després a la política. El 1906 va ser elegit diputat del Partit liberal-nacional, i després […]