John Maynard Keynes

John Maynard Keynes va néixer el 5 de juny de 1883 a Cambridge. Economista de professió, va ser membre de la delegació britànica en la conferència de pau de Versalles i va criticar el caràcter venjatiu dels tractats, i en la seva obra Les conseqüències econòmiques de la pau, publicada el 1919, va alertar de la catàstrofe alemanya i de les seves possibles conseqüències posteriors. La seva formació acadèmica la va desenvolupar a la Universitat de Cambridge, d’on va ser professor des del 1920. Keynes va ser un membre destacat de la intel·lectualitat britànica, i va formar part de l’elitista i progressista grup de Bloomsbury. La seva continuada reflexió econòmica va culminar el 1936 amb la publicació de la Teoria general del treball, l’interès i el diner en la que va plantejar la qüestió de com sostenir i incrementar la demanda efectiva. Va ressaltar el paper de l’Estat afavorint les inversions productives, desenvolupant les inversions públiques, estimulant la producció i l’exportació i regulant l’equilibri econòmic a través de polítiques monetàries i l’equilibri social a través de polítiques fiscals. Keynes es va entrevistar amb el president Franklin Delano Roosevelt per parlar del New Deal, però l’economista britànica va quedar decebut amb el President perquè va observar que aquest no era un entès en economia com pensava. Va participar després en l’organització del Fons Monetari Internacional, en la conferència de Bretton Woods de 1944, exposant les seves tesis, que no va ser acceptada, de crear un banc central a escala mundial amb la capacitat d’emissió de moneda. Keynes va ser més tard una figura decisiva en la configuració econòmica dels països de capitalisme avançat després de la Segona Guerra Mundial. John Maynard Keynes va morir el 21 d’abril de 1946 a Firle, Sussex Oriental, la Gran Bretanya.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply