Els sindicats

A Alemanya:

El sindicat alemany més gran utilitzat pels obrers després de la Primera Guerra Mundial va ser la Deutschnationale Handlungsgehilfen Verband, el DHV. Fundat el 1893 per organitzar els treballadors del comerç, va tenir un gran èxit: el 1903 contava amb uns 50.000 membres, el 1924 amb 254.000, i 410.000 el 1931. Es considerava políticament neutral, sense afiliació a cap partit i, per tant, obert a tots. Però en realitat estava impregnat d’esperit Völkisch, de pangermanisme i d’antisemitisme. Els intents dels nazis per controlar alguns centres locals del sindicat, i el rebuig dels nazis als contactes del DHV amb altres partits polítics, el varen allunyar del NSDAP. En les eleccions presidencials de l’any 1932, el líder del DHV en Max Habermann, va recomanar votar abans a en Paul von Hindenburg que l’Adolf Hitler. Però, amb la pujada al poder dels nazis el gener de 1933, el DHV no va tenir més remei que fusionar-se amb els nazis en el conegut Front Obrer Alemany, el DAF.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply