El castell de Poznan

El castell de Poznan es va construir el 1910 per l’emperador Guillem II. Des de la primera guerra mundial Poznan havia estat dins al Reich alemany i el kàiser havia concebut aquell castell com una fortificació germànica a l’est. L’edifici era gegantesc, d’estil neoromànic, el que Adolf Hitler aspirava a convertir en la residència del […]