Portugal

A principis de segle, Portugal era una dels països més antics de tradicions de govern liberal, però el seu liberalisme era elitista i oligàrquic, restrictiu i mai democràtic. A més, Portugal tenia l’economia menys desenvolupada de l’Europa occidental, junt amb la taxa més alta d’analfabetisme. Els liberals elitistes varen practicar des dels anys 90 del […]