El Rhur

El Ruhr va ser una zona alemanya on hi havia el centre industrial tradicional de la indústria pesada. El Ruhr va participar de manera activa en el rearmament alemany a partir de 1935. El 1938, la producció d’aquella zona va ser de 110 milions de tones de carbó, 15 milions de tones de ferro i 12 […]