El Rhur

El Ruhr va ser una zona alemanya on hi havia el centre industrial tradicional de la indústria pesada. El Ruhr va participar de manera activa en el rearmament alemany a partir de 1935. El 1938, la producció d’aquella zona va ser de 110 milions de tones de carbó, 15 milions de tones de ferro i 12 milions de tones d’acer. És per això que es va convertir en un objectiu dels bombarders Aliats a partir de 1940. Les seves instal·lacions i els embassaments que les alimentaven varen ser destruïdes repetidament. Contínuament reparat i reconstruït, el Ruhr va arribar a la seva producció màxima l’any 1944. Aquella zona estava defensada pel Grup d’Exèrcits d’en Walther Model, però els nord-americans finalment la varen conquerir durant la primera meitat d’abril.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply