El període d’entreguerres

Es coneix com el període d’entreguerres o interbellum al període històric del segle XX que va des de novembre de 1918 a agost de 1939, o sigui des del final de la Primera Guerra Mundial l’11 de novembre de 1918 a l’inici de la Segona Guerra Mundial l’1 de setembre de 1939. Políticament aquest període es va veure caracteritzat per la crisi de les democràcies liberals, l’ascens dels feixismes i els règims autoritaris, així com l’auge dels moviments obrers d’inspiració socialista o comunista que es varen inspirar en el triomf bolxevic de la revolució russa. Econòmicament, va veure la recuperació de la Gran Guerra i una etapa d’eufòria econòmica durant els anys 20 que es veure trencada pel crac del 29 i una profunda crisis que va marcar els anys 30. Tradicionalment, la historiografia ha senyalat aquesta època com el preludi que acabaria portant la Segona Guerra Mundial.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply