El DAP

El DAP va ser un partit polític fundat el 5 de gener de 1919 en el Cafè Gasteig de Munic. Els seus principals fundadors varen ser Anton Drexler, un serraller que treballava en les fàbriques de ferrocarril de Munic, Michael Lotter, un soldat de la Marina, i el periodista esportiu Karl Harrer, un membre actiu de la Societat Thule. Drexler en va ser elegit el president de la secció de Munic (l’única que existia), mentre que Harrer se li va concedir el títol honorífic de president del Reich. L’objectiu del DAP era construir un front comú obrer i burgès que anés en contra dels jueus i condemnés la lluita de classes. Fins que no es va destruir la Rätererpublik, la República Comunista de Munic, el partit no va poder fer els seus primers actes públics. L’assistència al principi era escassa. El 12 de setembre de 1919, el jove i desconegut Adolf Hitler va assistir per primer cop a una reunió del DAP. En aquells moments el DAP només tenia 45 membres, entre ells un metge, un químic, un pintor, dos enginyers, un escriptor, cinc estudiants, la filla d’un jutge i també artesans, homes de negocis, militars de baixa graduació i oficinistes de coll blanc. Per les seves ambicions frustrades, Konrad Heiden els va anomenar intel·lectuals armats i l’escriptor Thomas Mann els va anomenar alumnes que fan campana. El 1921 el partit va passar a dir-se NSDAP.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply