El Partit Popular Alemany, el DVP

El DVP va ser fundat el desembre de 1919 i era un partit de conservadors moderats, partidaris de la República de Weimar però monàrquics de cor, i eren liderats per en Gustav Stresemann. Partit de notables, reunia a industrials com l’Hugo Steinnes, i l’alta burgesia protestant. Després d’un gran èxit en les eleccions de 1920, […]

Hans-Joachim Marseille

Hans-Joachim Marseille va néixer el 13 de desembre de 1919 a Berlín. Fill del general Siegfried Marseille, que havia sigut pilot de la Primera Guerra Mundial, era descendent d’immigrants francesos hugonots refugiat a Alemanya durant les guerres religioses del segle XVI. Va servir a la infanteria abans de ser transferit a la Luftwaffe el 1938. […]