Nazi

La paraula nazi significa nacionalista, i va sortir a la dècada de 1920 per analogia amb el terme sozi, que designava als socialistes.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply