Itàlia

El naixement d’Itàlia com a Estat: La unificació italiana, el 1860, va ser encoratjada pel moviment del Risorgimento inspirat per l’elit italiana. Els seus objectius no es limitaven a eliminar el domini estranger i a unificar les terres de parla italiana, sinó que que aspirava també a crear una societat moderna i progressista. Però per […]