El nazisme

Algunes interpretacions històriques reserven la paraula feixisme al règim d’en Benito Mussolini i qualifiquen el nazisme com nacionalsocialisme, que constituiria un fenomen únic en el seu gènere. Entre les característiques que el feien singular i el diferenciaven del feixisme hi havia: la ideologia racial i un antisemitisme radical, la posició del poble per sobre de l’Estat, […]