El Polikarpov U-2/PO-2

EL PO-2, anomenat en un principi U-2, era un monomotor, biplà, biplaça dissenyat per la Unió Soviètica a l’oficina OKB d’en Nicolai N. Polikarpov a mitjans dels anys 20, volant el primer prototip el 7 de febrer de 1928, entrant en producció a partir de l’any següent. En el terreny civil va complir les missions […]