La pena de mort

A Alemanya: La pena de mort va ser abolida a Alemanya el 1928, però el 1930, durant la crisi econòmica, va tornar a ser re-instaurada. Durant el Tercer Reich, la pena capital es va aplicar no només a persones amb delictes de sang sinó que també es va aplicar a persones amb delictes polítics. Els […]

La NSRB

La NSRB, la Nationalsozialistischer Rechtwahrerbund, va ser una lliga de juristes nacionalsocialistes fundada el 1928 i dirigida per en Hans Frank fins el 1942, any que va passar a dependre del ministre de Justícia, l’Otto Thierack. Tweet