El món rural, els pagesos

A Alemanya: Dins del nacionalsocialisme, en el centre d’un món perfecte hi havia la naturalesa i la pagesia. En el Mein Kampf, l‘Adolf Hitler escrivia que la revolució nacionalsocialista no podia fer-se sense el suport de la pagesia. Aquest culte al món rural va néixer sobretot a Baviera. Per la ideologia nazi, el pagès era […]