La Lliga de Combat per la Cultura Alemanya

La Lliga de Combat per la Cultura Alemanya va ser una organització fundada i dirigida per Alfred Rosenberg el 1929 amb l’objectiu de promoure la cultura germànica, Völkisch, i netejar-la de qualsevol influències estrangera, especialment jueva. Aquesta Lliga va participar en la coordinació mental en el primer govern nazi a Turingia i en els principis del règim nacionalsocialista, tot i que va perdre ràpidament influència en front a la Cambra de Cultura del Reich.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply