La Bren

La Bren, acrònim de Brno i Enfield, va ser una sèrie de metralladores lleugeres utilitzades per la Gran Bretanya del 1930 al 1980. Durant la Segona Guerra Mundial va ser utilitzada molt pels soldats britànics, però també va ser utilitzada en la Guerra de Coreà i durant la resta de la segona meitat del segle […]