L’Oficina Central per la Raça i la Colonització

L’Oficina Central de les SS per la Raça i la Colonització va ser fundada el 1932 i dirigida successivament per en Walther Darré, en Günther Pancke, l’Otto Hofmann i en Richard Hildebrandt. L’Oficina dirigia la política demogràfica del règim, va posar en pràctica la ideologia de sang i la terra a l’escola i en les activitats esportives i, entre altres coses, a partir de 1933 es va encarregar de realitzar els exàmens racials de les joves parelles que desitjaven casar-se, procediment indispensable per accedir al préstec concedit per l’Estat a les noves llars. També realitzaven les avaluacions racials en els territoris ocupats en el marc de la colonització. En aquests països es varen enviar experts racials, i el Consell suprem d’avaluació de la RuSHA, amb seu a Berlín, era l’únic òrgan habilitat per validar les seves conclusions. També l’Oficina exercia funcions d’ajuda social i proposava la realització de serveis a les SS.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply