El Cercle d’Amics del Reichsführer SS

Els grans magnats industrials i els grans comercials d’Alemanya es varen posar a la disposició del Reichsführer de les SS Heinrich Himmler per obtenir favors o per no ser atacats o mal vists pel govern. Molts d’ells eren oportunistes, com el conseller de la IG Farben, el doctor Heinrich Bütefisch, d’altres eren nazis convençuts com el doctor Werner Naumann o en Friedrich Flick i inclús antinazis com Hans Walz, el director de l’empresa Robert Bosch. El Cercle d’Amics del Reichsführer SS va néixer de la Comissió consultiva per Qüestions econòmiques creada l’estiu de 1932 per l’economista Wilhelm Keppler. En aquesta Comissió hi havia grans empresaris i financers com el governador del Banc nacional Hjalmar Schacht, l’empresari Albert Voegler o el banquer de Colònia, el baró Kurt von Schroeder. Quan la Comissió va passar al Cercle, Schacht i Voegler varen causar baixa voluntària, però, en canvi, molts altres empresaris es varen associar al Cercle. Molts ho varen fer per protegir-se dels possibles atacs del govern. En el Cercle hi varen estar representats l’Institut de la Moneda, el Banc alemany, el Banc de Dresden A. G., el Banc comercial, el Banc del Reich i la Banca de J. H. Stein; les empreses navilieres Norddeutscher Lloyd i Hamburg-Amerika-Line; les companyies petrolieres Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft i Continentale Oelgesellschaft; les fàbriques de producció alimentàries Doktor August Oetker i les grans empreses IG Farbenindustrie, Mitteldeutsche Stahlwerke A. G., Siemens-Schuckwerke A. G., Portland Zement Werke, Rheinmetall-Bersig i Reichswerke A. G. Hermann Göering.

El secretari del Cercle, el Hauptsturmführer SS Fritz Kranefuss, va convocar regularment als socis en unes reunions on hi solien haver alts funcionaris de les SS. Al principi es varen celebrar dos consells per any, coincidint amb el Congrés de Nuremberg i una reunió a Munic; més tard, els membres es varen reunir mensualment a Berlín en la Haus der Flieger. A partir de 1936, Himmler va demanar-los una contribució monetària fixa per activitats culturals, socials i benèfiques de les SS. Himmler, a canvi, els va atorgar títols de les SS; dels 32 socis no afiliats a les SS, 15 varen ser nombrats caps honoraris de les SS.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply