La Volkstum

El terme de Volkstum designava les característiques i les tradicions que identificaven a un poble. Amb el Tercer Reich, el terme va ser utilitzat progressivament de manera més agressiva, com a sinònim de nacionalitat, de raça i la sang. Tweet