L’ari

La definició d’ari que va donar Adolf Hitler en el Mein Kampf de l’ari deia que tota cultura humana, totes les aportacions de l’art, la ciència i la tecnologia es devien exclusivament al geni creador ari. Per Hitler, el poble ari duia en la seva sang els elements originaris divins i, per aquest fet, implicava per ell una superioritat humana i era el prototip de l’home. El drama va sorgir, segons Hitler, quan l’ari va renunciar a la seva puresa de sang, trobant-se immers en una mescla de raça i, com a conseqüència, la seva facultat creadora el va abandonar.

Amb les Lleis de Nuremberg del setembre de 1935, els ciutadans alemanys tenien que presentar un certificat de puresa racial per fer valer els seus drets de ciutadania alemanya en el Tercer Reich. Era necessari provar les arrels àries en tres generacions i, en especial, l’absència de qualsevol avantpassat jueu. També s’exigia altres document com l’acte de naixement, el certificat de bateig o el certificat de matrimoni.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply