El Ministeri de Propaganda

El 13 de març de 1933 es va fundar el Ministeri de Propaganda i Instrucció del Poble sota la direcció del gauleiter de Berlín Joseph Goebbels. La premsa, la ràdio, la literatura, les arts plàstiques, el teatre i la indústria cinematogràfica varen quedar sota la vigilància d’aquest Ministeri. Qui no pertanyia a una de les seccions de la Cambra de Cultura del Reich, podia perdre el seu treball o inclús ser tancat a un camp de concentració. El creixent número de treballadors del Ministeri va fer que el 1936 es construís un edifici annexa en la part de darrere del vell edifici del número 49 de la Wilhelmstrasse per part de l’arquitecte Karl Reichle. Avui en dia encara es conserva una gran part, sobretot la façana que donava a la Mauerstrasse, que ha quedat pràcticament intacte.

Un cop retirats els emblemes nacionalsocialistes després de la Segona Guerra Mundial, l’edifici va acollir la seu del Consell Nacional del Front Nacional de la RDA. Actualment alberga el Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply