La cort especial

A partir de l’abril de 1933, en cada Tribunal Superior de Lang es va crear una cort especial amb competència de la Gestapo en relació als camps de concentració. El 1933 eren 26, i a finals de 1942 eren ja 74, i s’ocupaven de jutjar als opositors polítics. Les corts especials no tenien que realitzar cap instrucció prèvia ni que notificar els càrrec; pronunciaven les sentències per mitjà de procediments sumaris i sense possibilitat de recurs. A partir de 1940 tenien potestat per condemnar a mort qualsevol persona que s’hagués expressat negativament cap el règim. Les sentències varen ser especialment dures pels estrangers i els treballadors dels camps, jutjats d’acord amb el decret Nit i Boira del desembre de 1941.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply