Les dones en el Tercer Reich

La imatge oficial de la dona que va difondre la propaganda nacionalsocialista transmetia la idea d’un pla de vida homogeni. En innombrables fullets, llibres de text, articles i discursos, es va construir l’ideal d’un món femení estrictament limitat a l’àmbit social i de la llar. Però, la imatge de la vida de les dones i noies d’Alemanya no era la que Adolf Hitler i la seva propaganda tenien en ment. El 1932, durant la pitjor fase de la depressió econòmica a Alemanya, hi havia més dones que homes amb una feina a temps complet. A partir de 1933, el número de dones treballadores a la indústria va pujar sense pausa de 1.205.000 a 1.846.000 en l’any 1938.

Tot i això, a partir de 1933 hi havia molts oficis que les dones ja no podien exercir. Per exemple, Hitler en persona va prohibir l’admissió de les dones en la magistratura on el l’advocacia del Reich. Circumstàncies econòmiques com la falta de mà d’obra en el camp, però també objectius polítics com el rearmament forçat a partir de 1936, i el conseqüent augment de la demanda de mà d’obra, varen introduir la dona encara més en el món laboral deixant de banda la ideologia nacionalsocialista.

El món de les esposes i amants de l’èlit nazi es varen configurar a partir de criteris que a vegades contravenien els principis que el règim projectava cap a fora. Tot i això, poques dones eren membres actius del Partit. Entre 1925 i 1932, només representaven el 7,8% de les noves afiliacions. Una de les més actives va ser Magda Goebbels, l’esposa de Joseph Goebbels, que es va convertir en la dona model i la mare superior de l’Estat nazi en aparicions públiques al costat de Hitler, mentre a Eva Braun només se li permetia una existència oculta.

Després de la guerra majoritàriament les dones varen assegurar no haver tingut res a veure amb la política d’abans de 1945. Però algunes d’elles varen actuar activament com a còmplices o inclús coautores de crims.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply