La Lliga dels Artamans

La Lliga dels Artamans va ser una lliga nacionalista propera al nazisme, de la que Heinrich Himmler i Rudolf Höss en varen ser membres. El maig de 1933, quan el cap de les Joventuts Hitlerianes, Baldur von Schirach, va prohibir totes les lligues, la dels Artamans es va dissoldre. Tweet

El NSDSTB

El NSDSTV, el Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund, va ser una lliga d’estudiants nacionalsocialistes alemanys dirigida per en Fritz Hippler. En Joseph Goebbels va utilitzar els seus afiliats pels seus autos de fe de 1933. Tweet

L’Organització Nacionalsocialista de Dones, la NSF

La NSF, sota la direcció de la Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink, del NSDAP i del SS Krummacher, més de 7 milions de dones varen participar en la xarxa d’organitzacions femenines, les Deutsches Frauenwerk, creada per en Rudolf Hess sota la tutela del Ministeri de l’Interior. 5 milions pertanyien a la divisió femenina del front del treball, […]