L’Organització Nacionalsocialista de Dones, la NSF

La NSF, sota la direcció de la Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink, del NSDAP i del SS Krummacher, més de 7 milions de dones varen participar en la xarxa d’organitzacions femenines, les Deutsches Frauenwerk, creada per en Rudolf Hess sota la tutela del Ministeri de l’Interior. 5 milions pertanyien a la divisió femenina del front del treball, el Frauenfront, creat el 10 de maig de 1933 a petició d’en Robert Ley, i 2 milions de responsables treballaven dins de l’Organització Nacionalsocialista de dones, la Nationalsozialistische Frauenschaft, creada pel NSDAP el 1931. Molt política en els seus principis, una cop les dones es varen sentir ja unides al nacionalsocialisme l’organització va passar a ser un instrument més de propaganda, una màquina que dissenyava a les joves noies a ser valentes, alemanyes i pures, es a dir, a obeir al seu marit, a respectar la regla de vida de les 3K (Kinder, Küche i Kirsche) i a veure sense queixar-se co  marxaven els seus fills a la guerra. A partir de 1940 aquesta organització supervisava també l’allistament de dones en el marc de l’economia de guerra.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply