Kraft durch Freude (Força a tavés de l’alegria), el KDF

El Kraft durch Freude (Força a través de l’alegria) o KDF va ser una organització nacionalsocialista encarregada d’estructurar el temps lliure amb excursions, viatges, concerts, esports a preus baixos. El capital provenia en gran part del diner confiscat als sindicats obrers el maig de 1933.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply