Standartenführer

En la terminologia de les SA i les SS, Standartenführer significa cap d’unitat militar, Standarte, corresponent més o menys a un regiment.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply