La societat Ahnenerbe

La societat Ahnenerbe o Herència dels Avantpassats, va ser uns societat que investigava les teories racials. El 1933, Heinrich Himmler va fundar juntament amb el prehistoriador Herman Wirth i Walter Darré aquesta societat que des del 1935 es va ocupar d’estudiar tot el que tenia relació amb l’esperit, els actes, les tradicions, les característiques i el conjunt de qualitats de la raça nòrdica germànica. L’1 de gener de 1939 aquesta institució va rebre un nou reglament que ampliava les seves activitats a la investigació científica en general, i per aquest camí va ser per on es va arribar a l’explotació dels presoners dels camps de concentració. L‘1 de gener de 1942, la societat va ser agregada a l’Estat Major particular de Himmler convertint-se en un organisme de les SS, i tenien una comissió on hi havia Himmler, com a president, el doctor Wuest, rector de la Universitat de Munic, i Sievers, un antic bibliotecari ascendit a coronel de les SS. La Ahnenerbe, seguint les instruccions de Himmler, va provocar, organitzar i finançar els experiments mèdics en els camps, i va adquirir un desenvolupament d’enormes proporcions, fins a disposar de 50 Instituts científics especialitzats. El punt de partida dels experiments sembla ser que va ser una petició dirigida a Himmler pel doctor Sigmund Rascher. La seu de la Ahnenerbe estava situada a Pückerstrasse 16, a Berlín-Dahlem.

 

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply