Cambra de Cultura del Reich, Reichskulturkammer

Alfred Rosenberg va llançar el 1929 la idea de reunir en una sola associació totes les forces creadores de la nació. El 22 de setembre de 1933, Joseph Goebbels la va posar en pràctica obligant a tots els creadors ( escriptors, músics, pintors, marxants d’art, arquitectes… ) a afiliar-se a la Cambra de Cultura. Els que no s’hi inscrivien no podien treballar, ni exposar, ni vendre les seves obres, ni crear. No s’admetien ni els jueus ni els comunistes. Aquesta organització tenia set filiats. Tot i que els primers presidents de la cambra varen ser coneguts artistes ( Richard Strauss, Otto Laubinger, Wilhelm Furtwängler, Heinz Hilpert, Werner Krauss, Hans Grimm, Franz Lenk ) aviat varen ser substituïts per gent més dòcil i militants. El 1937, les set afiliacions eren; la Cambra de Premsa, la Cambra de Ràdio, la Cambra de Literatura, la Cambra de les Belles Arts, la Cambra del Teatre, la Cambra del Cinema i la Cambra de la Música.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply