Autopistes

Adolf Hitler va ampliar considerablement el programa de desenvolupament de la xarxa de carreteres iniciat per la República de Weimar, tant per prestigi com per facilitar els desplaçaments en vista a les conquestes militars. Fritz Todt va dirigir el projecte iniciat el 23 de setembre de 1933, i el primer tram d’una xarxa de 6.500 quilòmetres es va obrir el 15 de maig de 1934. En comparació, la xarxa francesa tenia tant sols 17 quilòmetres, del pont de Saint Cloud a Rocquencourt.


No comments yet. Be the first.

Leave a Reply