Els jueus

Els jueus són un poble que provenen d’Àsia i són anomenats també amb els noms d’hebreus o israelites. Aquest poble primerament va habitar durant molts anys a Palestina i la seva història es explicada en la Sagrada Escriptura. Va ser un poble en continua fermentació durant l’antiguitat tant material com espiritual. Des de l’ocupació i destrucció […]

Els vells combatents, els Alte Kämpfer

Els vells combatents eren els membres del NSDAP que es varen afiliar al partit abans que els nazis arribessin al poder el gener de 1933. Eren més reconeguts dins del Partit perquè havien lluitat per l’ascensió i havien patit durant el temps de lluita, el Kampfzeit. Aquests membres varen ser recompensats amb càrrecs i avantatges a […]