La SS-Junkerschule (l’Escola de Cadets de les SS)

El 1934 es va fundar a Bad Tölz la primers escola de Cadets de les SS, el 1935 es va fundar una segona a Brunswick i durant la Segona Guerra Mundial en varen sorgir dues més a Klagenfurt i a Praga. Aquestes institucions servien per la formació de futurs oficials de les SS. En cursos que duraven fins a 10 mesos, els joves rebien entrenament militar i ideològic, i un cop aprovats passaven a servir en els camps de concentració, en servei de seguretat o en l’aparell administratiu de les SS, però sobretot en el front.

El 1940, tres quartes parts dels nois que sortien de les Junkerschulen eren incorporats a les Waffen SS. Uns 15.000 homes varen ser formats en aquestes escoles durant la guerra. Els candidats havien de tenir menys de 24 anys, com a mínim 1,74 metres d’altura i ser aptes tant racialment com físicament. Les matèries principals de les classes eren tàctiques, topogràfiques, maneig d’armes i ideologia. Els allistats, molts dels quals acabaven de complir 16 anys, eren sotmesos a un entrenament despietat. Cap a finals de la guerra es varen sacrificar a molts d’aquests nois en combats inútils. El març de 1945, l’última promoció de Bad Tölz es va incorporar a la divisió Nibelungen de les SS.

L’edifici de l’escola, similar a una fortalesa, tenia independència absoluta de les entitats estatals de provisions, gràcies a la seva pròpia planta d’energia i als seus estables de bestiar. Després de la guerra, les instal·lacions de l’escola varen acollir a una unitat de l’exèrcit nord-americà. Actualment, l’edifici de Bad Tölz és utilitzat per diverses empreses de comerç minorista.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply