La fàbrica d’avions Messerschmitt AG

Willy Messerschmitt es va aprofitar del programa de fabricació d’avions iniciat per Hermann Göering. Fins aquella data, Messerschmitt havia construït avions de dimensions més aviat modestes. En pocs anys la marca es va convertir en una de les empreses d’armament més gran d’Alemanya. Entre 1934 i 1938, en els terrenys de l’antiga fàbrica d’avions Rumpler, situats al costat de l’aeroport d’Ausburg, es varen erigir quatre fàbriques col·locades de tal manera de que si es produïa un bombardeig parcial es podria continuar treballant. També per motius relacionats amb la defensa antiaèria, les instal·lacions varen ser distribuïdes per un territori de 169 hectàrees. En aquesta zona es produïen principalment avions de caces tipus Me 109 i Me 110, i, més tard, el nou caça a reacció Me 262. El número de treballadors de la fàbrica, que el 1933 era de 82 persones, es va incrementar fins a 20.900 cap a finals de la Segona Guerra Mundial. Entre ells hi havia treballadors forçats, presoners de guerra i presoners de camps de concentració. Avui en dia les instal·lacions de la fàbrica són utilitzades per les empreses BÖWE und MBB Deutsche Aerospace.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply