La Font de Vida, el Lebensborn

La Font de Vida o Lebensborn eren establiments construïts dins d’un programa de maternitat nazi de les SS creat l’any 1935. Els joves de les SS considerats aris els obligaven a tenir fills i a criar-los amb ajuts a les futures mares. Aquests nens que naixen d’aquest programa de les SS havien de ser futurs soldats i reproductors del futur Reich, constituint així la nova aristocràcia de sang ària en que somiava Heinrich Himmler. Per finançar l’organització, 3.500 caps de les SS entregaven una part proporcional del seu sou, entre el 5 i el 8%, i va comptar amb 8.000 socis el 1939.

Aquest programa es va exportar als països ocupats. Noruega tenia 10 Lebensborn al final de la guerra per 12 d’Alemanya. En canvi, a França només es va instal·lar un d’aquests establiments, considerat com a degradant. Es creu que a través del programa del Lebensborn varen néixer més d’11.000 nens. Des del 1941 també es practicava en ells la germanització dels nens orfes que eren considerats aris procedents dels territoris ocupats.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply