Les lleis de Nuremberg

Les Lleis de Nuremberg varen ser unes lleis antisemites aprovades pel govern alemany en el Congrés de la Llibertat del 9 al 15 de setembre de 1935. En elles es va definir la ciutadania del Reich i les modalitats de protecció de la sang i l’honor alemany segons els models nazis. La llei sobre ciutadania feia una distinció entre els ciutadans del Reich i els demés que es quedarien privats de drets cívics i polítics. Ciutadans eren considerats únicament les persones de sang alemanya o aparentada. Els jueus es varen convertir en ciutadans de segona classe i no se’ls va permetre contracte com a criada a una dona alemanya de menys de 45 anys, ni engalanar les seves cases amb els colors nacionals alemanys. La segona llei utilitzava el matrimoni com instrument d’exclusió en imposar un examen prenupcial que condicionava l’obtenció del certificat d’aptitud pel matrimoni i que prohibia casar a qualsevol persona amb una malaltia contagiosa o hereditària.

La llei sobre la protecció de sang alemany estava dirigida especialment als jueus. Es prohibia matrimoni entre jueus i alemanys de sang pura i es prohibia relacions extramatrimonials entre jueus i persones de sang alemany o assimilada. La primera prohibició es sancionava amb penes de reclusió i la segona se sancionava amb penes de presó o reclusió. Aquestes lleis també definien qui era jueu i qui no. Per exemple, si una persona tenia només un avi jueu ja era considerada jueva. Si una persona tenia al menys tres avis jueus se’l definia amb el terme, Volljude, jueu pur.

Amb la conquesta alemanya d’Europa a partir de 1940, aquestes mesures es varen estendre.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply