Departament central de la policia regular o Policia de l’Ordre, Ordnungspolizei, ORPO

Heinrich Himmler va reorganitzar el departament central de la policia regular el 26 de juny de 1936 i, fins al 1945, abastava la policia municipal, la policia territorial, la gendarmeria i les seccions especials no uniformades: policia administrativa, policia antivici, policia sanitària, policia de les vies fluvials, policia costera, bombers, defensa passiva i policia tècnica auxiliar. […]

Ministeri d’Aviació

En construir-se la Luftwaffe, els nazis varen veure necessari la creació d’un gran Ministeri d’Aviació liderat per en Hermann Göering. Ubicat en el número 97 de la Wilhelmstrasse de Berlín, l’edifici va ser dissenyat per l’arquitecte Ernst Sagebiel i inaugurat el 1936 després de dos anys d’obres, sent en la seva època, amb 2.000 habitacions, […]

El caça Bell Aircobra P-39

El caça nord-americà Bell Aircobra P-39 va ser dissenyat en el període 1936/1937. En aquell moment, l’ideal era un aparell de caça que pogués fer foc a través del cub de l’hèlix, és a dir, que els dispars seguissin la mateixa línia de vol de l’aparell. Això portava una altra avantatge, la de no tenir […]