Departament central de la policia regular o Policia de l’Ordre, Ordnungspolizei, ORPO

Heinrich Himmler va reorganitzar el departament central de la policia regular el 26 de juny de 1936 i, fins al 1945, abastava la policia municipal, la policia territorial, la gendarmeria i les seccions especials no uniformades: policia administrativa, policia antivici, policia sanitària, policia de les vies fluvials, policia costera, bombers, defensa passiva i policia tècnica auxiliar. […]

El caça Bell Aircobra P-39

El caça nord-americà Bell Aircobra P-39 va ser dissenyat en el període 1936/1937. En aquell moment, l’ideal era un aparell de caça que pogués fer foc a través del cub de l’hèlix, és a dir, que els dispars seguissin la mateixa línia de vol de l’aparell. Això portava una altra avantatge, la de no tenir […]